Ny sykehusstruktur med fokus på pasienten, ikke på byutvikling.

0+ eller Mjøssykehuset (HS)?
Målbildet for framtidig sykehusstruktur i Innlandet er å utvikle pasientens helsetjeneste. Det skal tilbys flere tjenester nærmere pasientens hjem og samle de spesialiserte tjenestene i et nytt sykehus. Mjøssykehuset skal bli et sykehus for hele pasienten.
Sykehuset Innlandets (SI) største utfordring er små og fragmenterte fagmiljøer. Fagmiljøene er enige om at dette går ut over pasientbehandlingen. Løser 0+ (dagens struktur med nytt sykehus på Hamar) nevnte utfordring?
NEI.
SI har en kostbar struktur. Det er døgnberedskap ved 5 somatiske og 2 psykiatriske sykehus. Parallelle vaktlinjer. Lønn til ansatte, vikarer og innleid helsepersonell utgjør 2/3 av de årlige kostnadene. Det er derfor avgjørende at det sikres en effektiv utnyttelse av disse ressursene. Gjøres det best ved 0+ (opprettholde dagens struktur + nytt sykehus på Hamar)?
NEI. En samling av fagkompetanse innen alle funksjoner vil være kostnadseffektivt og, viktigst av alt, pasientvennlig.
Gitt at utredningsutvalg og styrene i SI og HSØ setter pasienten foran byutvikling, kan det kun bli et klar og entydig vedtak som forhåpentligvis behandles i helsestatsrådens Foretaksmøte sent i august/primo september i år.