Gratulerer med dagen.

1. mai i 1886, gikk amerikanske arbeidere til generalstreik for bl.a. 8-timers arbeidsdag. Fire streikende i Chicago ble skutt og drept av politiet. Denne brutale hendelsen gikk ikke upåaktet hen, men dannet grunnlaget for markeringen av 1. mai som arbeiderens dag. Allerede året etter ble det 1. mai markert verden over og i 1889 møttes sosialistpartier fra hele verden i Paris. Fagorganisert i USA hadde fremmet forslag om å gjøre 1. mai til arbeiderklassens internasjonale demonstrasjonsdag. Dette ble vedtatt på møtet i Paris.
I år, 134 år etter Parismøtet er denne dagen viktigere enn noensinne.

For oss er det viktig å løfte fram fagbevegelsen og solidariteten og sørge for at vi får fram krav i den tida vi står i. Ikke minst handler det om å sikre gode velferdsordninger. Som gjør at de som er arbeidsløse og permitterte har en økonomi og ikke minst en verdighet i en slik situasjon, arbeidsløsheten må slås tilbake. Rødt vil at norske folkevalgte skal bestemme over norsk arbeidsliv, velferdstjenester og energipolitikk. Derfor vil vi erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Acer er dårlig for norsk industri, for folkene og for Norge generelt. Vi trenger absolutt ikke europeiske strømpriser. Vi trenger ikke North Connect. Det vi trenger er sjølråderett og full nasjonal kontroll over energipolitikken.

Kravet fra Rødt er 35 øre pr. kW fastpris på strøm og 2-prissystem.

Matvareprisene må ned.

Alle som trenger det skal ha en pensjon og trygd som de kan leve av.

Helt vanlige arbeidsfolk sliter nå med regningene, mens milliardærene blir rikere for hvert år. Matkøene har vokst og viser at velferdsstaten svikter. Vi krever at regjeringa gjør mer for å hjelpe vanlige folk som sliter økonomisk. Vi må ta kontrollen tilbake.

Nærmere 100 000 mennesker i Norge unngår tannlegen og den største årsaken er ikke frykt for tannleger, men det er frykten for at besøket skal ruinere deg.

Vi vil ha en regjering på arbeidsfolks premisser.

Vi trenger sekstimersdagen.

Vi støtter bøndenes kamp for bedre vilkår og det er avgjørende at regjeringa leverer. Og at jordvern opptrappes.

Vi må vise solidaritet med verdens befolkning og vi må bekjempe rasisme og hat.

Så en oppfordring fra Rødt i Ringsaker til alle, marker dagen.

Om du lager sammenkomster eller går i tog er opp til deg. Det blir tog i Hamar for de som ønsker det med mange gode paroler. Det blir også tog i Lillehammer og i Gjøvik om det passer bedre.

Solidarisk hilsen fra styret i Rødt Ringsaker.