(Østlendingen)

1I tillegg ber regjeringen Helsedirektoratet så raskt som mulig om å gå ut med ny og oppdatert informasjon om hvor mennesker som har selvmordstanker, eller som er bekymret for andre, kan søke hjelp.

Med bakgrunn i den økte pågangen på hjelpetelefoner for selvmordsforebygging den siste tiden, øker regjeringen bevilgningen til Kirkens SOS og Mental Helse med 10 millioner kroner.

Dermed vil bevilgningen fra staten til Mental Helse sin hjelpetelefon øke til totalt 24,8 millioner kroner, mens bevilgningen til Kirkens SOS øker til 25 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for den innsatsen som både frivillige og ansatte legger ned i våre ulike hjelpetelefoner og chat-tjenester. For mange er det en trygghet å vite at noen er der for å lytte når det trengs. Hjelpetelefonene melder at de ikke får svart alle som ringer inn, derfor ønsker vi nå å styrke dette tilbudet, sier helseminister Bent Høie.

I tillegg ber regjeringen Helsedirektoratet så raskt som mulig om å gå ut med ny og oppdatert informasjon om hvor og hvordan mennesker som har selvmordstanker, eller som er bekymret for andre, kan søke hjelp. Det er viktig at denne informasjonen blir spredt gjennom alle tilgjengelige kanaler. Det er viktig at alle vet at det er hjelp å få mange steder, både i kommunen, i helsetjenesten og i regi av ideelle aktører.

– For å hindre at mennesker tar sitt eget liv, må vi sørge for at de som sliter får hjelp når de trenger det. Derfor vil vi nå synliggjøre ytterligere hvor man kan få hjelp. Det kan være å ringe legevakten på telefon 116 117, en hjelpetelefon, eller å kontakte fastlegen sin. Det er hjelp å få, sier Høie.