13 ordførere med krystallklar melding: Krever at Mjøssykehuset bygges i Moelv

Krever at Mjøssykehuset bygges i Moelv.