15 søkere – alle kvinner – vil bli helsesekretær ved sykehuset i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig flere faste stillinger som helsesekretær ved medisinsk kontortjeneste ved sykehuset i Gjøvik. Det er 15 søkere – alle kvinner – til stillingene.