17. mai-komiteen i Moelv etterlyser mer støtte fra kommunen til feiringen - undrer seg over forskjellsbehandling

17. mai-komiteen i Moelv stiller seg undrende til at de ikke får dekket direkte kostnader knyttet til feiringen av nasjonaldagen.