Lokalt politi bevæpner seg på nasjonaldagen

BEVÆPNET: Det er satt opp ekstra sikkerhetstiltak rundt barnetoget i Oslo sentrum 17. mai.

BEVÆPNET: Det er satt opp ekstra sikkerhetstiltak rundt barnetoget i Oslo sentrum 17. mai. Foto:

Av

Det er nasjonale føringer som gjør at politimester Johan Brekke har bestemt at lokalt politi skal bevæpne seg på 17. mai.

DEL

(Østlendingen) – Vi jobber med å legge til rette for en trygg og fin feiring, og vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap på 17. mai, sier politimester i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke.

Også i fjor var innsatspersonell som jobbet i tilknytning til de forskjellige barnetogene bevæpnet.

Slik bevæpning tas i bruk i større grad enn tidligere ved at praksisen nå gjennomføres i hele landet.

Politiet er tydelige med å påpeke at det ikke ligger noen konkrete trusler mot feiringen av nasjonaldagen - hverken i Hedmark eller nasjonalt.

Politiet samarbeider på vanlig måte både med kommunene og andre samarbeidspartnere om sikkerheten rundt 17. mai. Noen tiltak er synlige for publikum, men en stor del av jobben handler om forebygging i forkant av arrangementene.

- Vi som jobber i politiet skal gjøre vårt for at 17. mai blir et flott arrangement, og oppfordrer alle til å feire nasjonaldagen slik de pleier, sier Brekke.

Inngen konkrete trusler

Politidirektoratet baserer seg på den generelle trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste som ikke har noen konkrete opplysninger knyttet til 17. mai.

– Handlingsmønstre i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vært rettet mot større folkeansamlinger. Derfor har vi besluttet at den praksisen som var i Oslo i fjor, skal vi i år ha i hele landet. Det betyr at operativt personell tilknyttet større arrangementer skal være bevæpnet 17. mai, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NTB.

Hun understreker også at politiet ikke har mottatt noen konkrete opplysninger fra PST om at det foreligger trusler knyttet til 17. mai-feiringen. PST har ikke avgrenset sin trusselvurdering geografisk. Den gjelder hele landet, poengterer politidirektøren.

– Det har vi i bakhodet når vi i år lager planer for sikkerhet og beredskap på 17. mai. Vi tror feiringen skal foregå trygt og godt, men vi kommer til å ta høyde for at politiet skal kunne agere umiddelbart hvis det skulle skje noe, sier hun.

Utvidet politibevæpning kommer i tillegg til en rekke andre sikkerhets- og beredskapstiltak – åpne og hemmelige – på nasjonaldagen. Spesielt har det store barnetoget opp Karl Johan og forbi slottsbalkongen i Oslo fått ekstra oppmerksomhet fra politiet de siste årene. I fjor var sidegater til paradegaten sperret av med busser og politibiler, og selve toget ble passet på av bevæpnet politi.

Vil beskytte barna

Trondheim og Stavanger gikk i fjor for framskutt lagring, noe som betyr at politiet hadde våpen tilgjengelig i politibilene. I Bergen var det ikke generell bevæpning 17. mai, men politiet hadde punktbevæpnede patruljer på særlig risikofylte steder.

I år kommer alle de store byene til å ha bevæpnet politi. Også i mindre byer og på mindre steder må politimesterne vurdere om tog og arrangementer i deres dekningsområde er av en slik størrelse og art at det faller inn under Politidirektoratets definisjon av «større arrangementer og folkeansamlinger». Direktoratet har ikke satt en spesifikk størrelse eller tallfestet antall deltakere, men vil gi hver enkelt politimester muligheten til å utøve skjønn.

– Jeg tror publikum er alminnelig opplyst og registrerer det som har skjedd av hendelser ute i verden og i våre naboland. Jeg tror også de skjønner at våre ønsker og motiv for dette er å sørge for en god avvikling av nasjonaldagen med barna våre i spissen, og at dette ikke er en del av den generelle bevæpningsdebatten sier politidirektøren.

Artikkeltags