233 søkte seg til midlertidige stillinger i NAV Ringsaker

Da NAV Innlandet lyste ut etter midlertidige veiledere fikk NAV Ringsaker inn 233 søknader.