Bakgrunnen for møtet er lønnsreduksjonen som de rundt 60 deltidsansatte i Ringsaker brannvesen fikk beskjed om i forrige uke, og som Ringsaker Blad først omtalte 1. oktober.

Lokalpressen fikk ikke være med inn i møtet tirsdag kveld, men brannkonstablene stilte opp for et bilde før de med alvorlige miner gikk inn for å diskutere hvordan de skal forholde seg til endringen i særavtalen, som skal medføre at lønna for den enkelte i snitt reduseres med rundt 20.000 kroner i året.

Se egen faktaboks om bakgrunnen for saken.

– Det kom brått på for alle. Og med tanke på tiden vi nå er inne i, med renteøkning og høye priser på det aller meste, blir reaksjonene ekstra store. Jeg tror motivasjonen for å utføre jobben blir sterkt redusert, og det vil bidra til å påvirke arbeidsmiljøet negativt, har brannkonstabel og plasstillitsvalgt i Delta, Kjetil Østli, tidligere uttalt til Ringsaker Blad.

– Folk er skuffet

Etter at møtet på Rudshøgda tirsdag er ferdig, sender Østli følgende SMS til Ringsaker Blad:

– 43 brannkonstabler har i dag samlet seg på Rudshøgda for å stå samlet etter lønnskuttet i brannvesenet. Vi er interessert i å gå ryddig fram og har i kveld fattet et brev som beskriver vår misnøye til brannsjefens framgangsmåte. Brevet blir sendt til postmottak med kopi til kommunalsjef og rådmann i kveld, skriver han.

RB erfarer at tonen i brevet er tydelig, men over telefon ønsker dog ikke Østli å gå nærmere inn på innholdet i brevet, men beskriver stemningen i møtet slik:

– Jeg vil si det var ampert, og folk er skuffet over måten vi føler oss behandlet på, sier han.

– Ble det diskutert andre framgangsmåter enn å forfatte dette brevet?

– Vi diskuterte mye løst og fast, men vi begynner der, og så får vi se hvordan det går videre, svarer Østli.

– Fått positiv støtte

– Er det folk som vurderer å si opp jobben som deltidsansatt brannkonstabel i Ringsaker brannvesen dersom enden på visa er at den nye særavtalen blir stående slik som den er nå?

– Det har vært påpratet, svarer Østli, som opplever at brannkonstablene har god støtte hos Ringsakers innbyggere.

– Vi føler at vi har fått positiv støtte hos befolkningen, og vi setter stor pris på den støtten, sier han.

– Som skrevet i SMS-en, så står de deltidsansatte brannkonstablene samlet i denne saken?

– Det vil jeg sterkt påstå, svarer Østli.

– Full forståelse for at de reagerer

Brannsjef i Ringsaker, James Mercer, har tidligere uttalt følgende om saken til RB:

– Gjennom samtaler med KS, arbeidsgiverorganisasjonen for kommunene, har det kommet fram at vi har praktisert regelverket i forbindelse med føring av overtid feil. Den nye ordningen er en særavtale som gjelder brann- og redningstjenesten for hele landet. Dette er et grep for å komme i tråd med lønns- og arbeidstidsvilkårene som er fastsatt sentralt.

Etter spørsmål om en kommentar til at mange reagerer på at den nye ordningen medfører en reduksjon i lønna, svarte Mercer slik:

– Jeg har selvsagt full forståelse for at de ansatte reagerer når de går ned i lønn. Det er også noe jeg har gitt klart uttrykk for overfor de ansatte. Men den nye avtalen er jo drøftet med fagforbundene og de tillitsvalgte i forkant. Det er riktig at avtalen ikke er like god som den var, men det er laget noen verdier som er noe bedre enn avtaleverket tilsier, sa brannsjefen tidligere.

Etter det Ringsaker Blad kjenner til har brannsjefen nylig invitert til møter på alle de fire brannstasjonene i Ringsaker den kommende tiden, for å svare på spørsmål og for å forklare arbeidsgivers vurderinger.

– Elendig håndtert av meg

En av de hovedtillitsvalgte, Roger Bekkevold i Delta, har overfor Hamar Arbeiderblad tatt selvkritikk for manglende informasjon til de deltidsansatte brannkonstablene rundt forhandlingene om den nye lokale særavtalen:

– Ja, jeg innser at dette var elendig håndtert av meg. Jeg kunne spasert bort på brannstasjonen og snakket med konstablene og plasstillitsvalgt Østli. Vi hovedtillitsvalgte som forhandlet med kommuneledelsen, trodde konstablene hadde fått et forhåndsvarsel fra brannsjefen. Men det er selvsagt min jobb å sørge for dette, sa Bekkevold til HA.