Det skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

– Rundballer lagret for nærme vegen kan nemlig være trafikkfarlig dersom trafikanter kjører av vegen, sier Steinar Svensbakken, som jobber med trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune.

På nettsiden blir det beskrevet at en rundball normalt veier mellom 700 og 800 kilo, og at de blir harde når kulda setter inn over sommeren. «Konsekvensene av å kjøre inn i rundballene er da de samme som å kjøre inn i en bergvegg», skriver Innlandet fylkeskommune.

Kan hindre god sikt

Det er også andre grunner til at fylkeskommunen ber om at bøndene tenker seg om.

– Rundballer og andre ting som plasseres for nærme vegen, kan hindre sikten, sier Svensbakken, og legger til at lagring av rundballer for nærme vegene i tillegg gjør at entreprenørene ikke får gjennomført kantklipp på en tilfredsstillende måte.

Han viser videre til at dyr kan gjemme seg blant rundballene, og at det dermed kan være vanskelig for trafikantene å få øye på dem før de eventuelt plutselig løper ut i vegbanen.

– Å plassere rundballer lenger fra vegen reduserer sjansene for viltulykker, understreker trafikksikkerhetsrådgiveren i Innlandet fylkeskommune.

Hvor langt halmballene bør lagres fra en offentlig veg avhenger av skiltet fartsgrense og trafikkmengden.

Minimum avstand kommer fram av denne tabellen:

Radene under viser antall kjøretøy og kolonnene til høyre skiltet hastighet50 km/t og lavere60 km/t70 og 80 km/t90 km/t og høyere
0–1500 kjøretøy i døgnet2,5 meter3 meter5 meter6 meter
1500–4000 kjøretøy i døgnet3 meter4 meter6 meter7 meter
4000–12000 kjøretøy i døgnet4 meter5 meter7 meter8 meter
Over 12000 kjøretøy i døgnet5 meter6 meter8 meter10 meter

– Ikke lovlig

Svensbakken minner til slutt om at det ikke er lovlig å kjøre langs offentlig veg med pallegafler, ballespyd og lignende på lasteapparatet foran på traktoren.

– Skal en frakte rundballer langs offentlig veg, skal disse lastes på tilhenger og sikres forsvarlig, sier han.

Svensbakken oppfordrer derfor gårdbrukere til å lagre rundballene såpass langt fra offentlig veg at en ikke trenger å parkere på vegen ved lasting.