Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker å minne alle kommuner om det ansvaret de har for forvaltning av alkoholloven, skadereduksjon og oppfølging og rehabilitering.

Et viktig virkemiddel her er regulering av alkoholsalg og bevillinger. I denne sammenheng er det viktig å sørge for å legge til rette for flere alkoholfrie arenaer der barn og ungdom ferdes.

90 000 barn i Norge vokser opp i hjem med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol.

La alle barn i Norge få en jul uten og måtte være redd for atferden til påvirkede foreldre eller andre familiemedlemmer.