– Våre transportører trenger noen dager på å forberede oppstarten av full skolebusskjøring. Derfor vil alle skolebussene først kjøre fra onsdag 13. mai, forteller seksjonssjef Lars Baukhol i Innlandstrafikk i en pressemelding.

Til uka skal alle elever tilbake på skolene.

For å kunne holde tilstrekkelig avstand mellom passasjerene, er det begrenset hvor mange som kan være med bussene. På alle avganger vil kun halvparten av setene kunne benyttes og det er merket hvilke seter som ikke skal brukes, opplyser Innlandstrafikk.

– For at det ikke blir for mange passasjerer på avgangene, oppfordrer vi alle som har mulighet til å benytte alternative transportformer til og fra skolen. Det gjør at skoleelevene som ikke har andre alternative transportformer får plass på bussen, sier Baukhol.

Kan sette inn ekstra busser

Om det oppstår behov, vil Innlandstrafikk kunne sette inn ekstra busser så lenge det er mulig med tilgjengelig materiell og personell.

Rutetidene for bussene skal være de samme som før skolene ble stengt ned.

Fortsatt vil det være redusert rutetilbud for bybusser og region- og lokalruter.

Innlandstrafikk har også satt opp en rekke råd som de oppfordrer reisende til å følge.

Her er rådene:

  • Vask hendene før og etter bussreisen, og unngå unødvendig berøring på bussen.
  • Hold god avstand til andre på bussholdeplassen, minimum en meter.
  • Fremre dør på bussen er stengt. Du må derfor gå inn den bakre inngangen på bussen. Vent på tur når du skal gå på og av bussen, og hold minst en meters avstand til andre passasjerer.
  • Kjøp billett på forhånd, enten via mobil i appen, Innlandstrafikk Billett, eller Entur.
  • Du bør sitte med minst ett setes mellomrom til andre passasjerer.
  • Må du hoste/nyse – gjør dette i armkroken.
  • Gå eller sykle om du kan.
  • Reis utenom rushtid om du kan.
  • Er du syk, eller mistenker at du kan være smittet av korona, skal du ikke reise kollektivt.