Alt lyser «rødt» for Sykehuset Innlandet nå

På det såkalte målekortet, lyser alle indikatorer rødt når andre tertialrapport for Sykehuset Innlandet nå legges fram.