Unio i Ringsaker beklager at streiken får ringvirkninger som gjør at folk ikke får dratt på jobb. Vi har tatt ut noen barnehager, men i enkelte tilfeller, som med Lendy, har det gitt utslag på driften av enheter som ikke er direkte rammet. På torsdag gikk de aller fleste lærerne på Fagerlund og Nes barneskole ut i streik, men vi har valgt å holde igjen skole- og SFO-ledere, sosiallærere og evt. andre med tilknytning til SFO. I tillegg vet vi at det er fagarbeidere på plass som kan ivareta et tilsyn på SFO.

Her har vi i streikeledelsen strukket oss langt, lenger enn vi ville gjort i et normalt år. Pga. pandemien er det viktig at personell som er definert som samfunnskritisk får et tilsynstilbud til barna sine. Lærere, fagarbeidere og assistenter i skole og barnehage er riktignok ikke definert som samfunnskritisk av regjeringen. Vi er «bare» samfunnsviktige. Dette mener vi er en degradering av viktigheten av at barn og elever har et godt faglig og sosialt tilbud på dagtid. I første omgang for at de skal få med seg en solid ballast videre i livet, men også for at alle dere andre skal kunne dra på jobb og holde hjula i gang. Så selv om regjeringen ikke anser dere som kritiske for samfunnet, gjør vi i Unio Ringsaker det. Selvfølgelig skal dere på jobb!

I går holdt Fagerlund og Nes barneskole SFO åpent for alle dem som har betalt SFO-plass. Det er forståelig at det blir organisatoriske utfordringer første dag, men nå er det viktig at kommunen sørger for at foreldre som MÅ på jobb får et SFO-tilbud til barna sine, uavhengig om de har betalt for en plass eller ei. Lendy bør stå langt fram i køa her.