Ansatte to nye hos kommuneoverlegene

Ketil Egge er konstituert leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen.

Ketil Egge er konstituert leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen.

Legene Einar Sannerud Stødle og Nomera Shakeel er nylig ansatt ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen. Enheten styrkes midlertidig med én stilling for å håndtere koronapandemien.

DEL

– Da vi i vår måtte tilpasse kommuneorganisasjonen for å håndtere en pandemi, var det mange fagområder som fikk nye oppgaver, sier kommunedirektør Christl Kvam.

– Spesielt Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, som har ansvar for smittevern i kommunene, fikk hverdagen snudd opp ned. Derfor besluttet vi tidlig i høst å styrke kapasiteten hos kommuneoverlegene ved å omdefinere en ubesatt stilling knyttet til miljørettet helsevern, som engasjement fram til neste sommer.

Ekstra ressurs settes inn raskt

Engasjementet som assisterende kommuneoverlege ble utlyst i september. Nomera Shakeel (35), bosatt på Flisa, er nylig ansatt i stillingen.

Shakeel jobber i dag som rådgivende overlege ved NAV Innlandet.

Allerede nå skal hun bistå kommuneoverlegene i Hamarregionen på kveldstid og i helger, og fra nyttår er hun på plass for fullt.

Ny kommuneoverlege i fast stilling

Kommuneoverlege og leder ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, Bente Bjørnhaug, sa opp sin stilling tidligere i høst. Dermed ble en fast stilling som kommuneoverlege utlyst samtidig med engasjementet.

Einar Sanderud Stødle (35) fra Hamar er ansatt som ny kommuneoverlege. Han arbeider som lege i spesialisering ved Sykehuset Innlandet og starter som kommuneoverlege 25. februar.

Stødle har tidligere jobbet både som fastlege og kommuneoverlege i Steigen kommune.

Lederfunksjonen utlyses internt

Kommunedirektør Christl Kvam forteller at det var stor interesse for stillingene.

– Det var mange godt kvalifiserte søkere til både den faste og stillingen og engasjementet, så vi hadde et godt utgangspunkt og har gjennomført en grundig ansettelsesprosess, sier hun. Kommunedirektøren ser fram til å få de to nye kommuneoverlegene på plass.

Ketil Egge er konstituert leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen. Fast tilsetting i lederfunksjonen gjøres gjennom intern utlysning.

Christl Kvam forteller videre at kommunene ser på muligheter for å forsterke Samfunnsmedisinsk enhet med administrativ støtte.

– Vi er også åpne for ytterligere forsterking av legeressursen. Alt dette for å minske arbeidspresset blant kommuneoverlegene og være sikre god beredskap gjennom julen, avslutter hun.

Artikkeltags