Antall deltakere ved gravferder i Ringsaker begrenses til kun nærstående etter råd fra biskopen

BISKOP: Solveig Fiske, Hamar bispedømme.

BISKOP: Solveig Fiske, Hamar bispedømme. Foto:

Biskop Solveig Fiske henstiller til at antall deltakere ved bisettelser og gravferder begrenses. I Ringsaker blir deltakelsen begrenset til nærstående.

DEL

Det er i en pressemelding fra Hamar bispedømme onsdag, at det blir opplyst at biskopen ber om at antall deltakere ved bisettelser og gravferder begrenses

– Biskopen ber om at det innføres begrensning på antall deltakere ved bisettelser og gravferder i Hamar bispedømme. Det skal ikke være flere enn 100 personer til stede under seremonien. Dersom kommunelegen lokalt har gitt lavere antall for møtevirksomhet, er det den lokale vurderingen som gjelder, står det i pressemeldingen.

Samme informasjon har onsdag gått ut til alle prester, proster, menigheter og kirkelige fellesråd.

– I vår vurdering er det lagt stor vekt på at så langt det er mulig innenfor helsemyndighetenes retningslinjer, så skal etterlatte få mulighet til å ta en verdig avskjed med den døde. Gravferd er et arrangement som i sin egenart, vil ha en høyere risiko for smittespredning. Derfor anser biskopen det som nødvendig å sette inn begrensende tiltak, skriver Hamar bispedømme.

Biskopen anbefaler som et minimum at disse tiltakene gjennomføres ved gravferd:

  • Deltakelse begrenses til bare de nærstående
  • Dørhåndtak og flater som er naturlig å berøre med hender i seremonirommet desinfiseres.
  • Det oppfordres til å unngå klemming og håndhilsning
  • Ikke benytte kondolanseprotokoll
  • I tillegg kan en lokalt ha andre tiltak og ordninger.

– I tillegg til bestemmelser vedrørende gravferd, vil tiltak mot smittespredning også gjelde gudstjenester, vielser, andakter og andre arrangement, skriver Hamar bispedømme.

Biskop Solveig Fiske anbefaler også at det ikke tilbys nattverd, men at dette fortsatt kan være mulig overfor enkeltpersoner ved behov.

– Biskopen understreker at den lokale kirke må overholde alle de anbefalinger nasjonale og kommunale helsemyndigheter til enhver tid gir. Det må foretas en risikovurdering og eventuelt søke godkjenning av kommunen før gjennomføring. Henstillingen fra biskopen, kommer på bakgrunn av anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mot kommunene om avvikling av arrangementer, står det i pressemeldingen.

I Ringsaker utvider man derfor nå tiltak mot smitte knyttet til gravferder. Det opplyser kirkeverge Kai Ove Berg i en e-post onsdag.

– Gravferdsmyndigheten i Ringsaker har i samråd med gravferdsbyråene besluttet at deltakelsen ved gravferd i Ringsaker begrenses til kun å gjelde nærstående. Dette er i tråd med generelle råd fra folkehelseinstituttet og biskopens anbefalinger.

Nærstående blir definert slik:

– Nærstående er familien og familiens litt utvidede krets, men ikke bekjente og andre som i solidaritet ellers ville møtt fram i en gravferd. I slike tider kan man tenke på hvordan man kan vise omsorg og medfølelse uten å møte opp, skriver Berg.

Kirkevergen begrunner tiltakene på denne måten:

– Vi gjør dette fordi det er viktig at alle som utfører oppgaver på vegne av det offentlige, slik vi som gravferdsmyndighet gjør, bidrar til å redusere faren for smitte. I tillegg har både gravferdsmyndighetene og gravferdsbyråene samfunnskritiske funksjoner som vi må ivareta. Eventuell sykdom og fravær i disse funksjonene vil kunne få betydning for hvordan vi kan løse oppgavene våre.

KIRKEVERGE i RINGSAKER: Kai Ove Berg.

KIRKEVERGE i RINGSAKER: Kai Ove Berg. Foto:

Artikkeltags