Blir det et nytt flertall ved valget, skal folk merke forskjell med en gang. Vi i Arbeiderpartiet er utålmodige etter å fjerne de usosiale kuttene som Høyre-regjeringen har gjennomført. Og vi skal starte umiddelbart. Vi har planen klar for hvor vi starter, og etter 8 år der de som har mest har fått stadig mer på bekostning av svaksynte barn, arbeidsfolk, uføre og syke, sier vi: Nå det vanlige folk sin tur.

Ett av de aller verste kuttene Høyre-regjeringen har påført vanlige folk, er kuttet i brillestøtten til svaksynte barn. Regjeringens usosiale brillekutt gjør at barnefamilier nå må ta regningen selv hvis ungene trenger briller. Det syns vi er urettferdig. Briller er dyrt. Og barn må ha nye i takt med at de vokser. Her må fellesskapet stille opp for de svaksynte barna, og sørge for hjelp så de kan se skikkelig. I løpet av 100 dager skal vi ha på plass en ny og rettferdig brilleordning for barnefamilier.

Vi skal komme de mange som har fått kuttet arbeidsavklaringspengene sine til unnsetning. Høyre-regjeringen tok fra folk pengene fordi de ikke var ferdig avklart på normert tid. Det kuttet har satt veldig mange på bar bakke. Innen 100 dager med en Ap-ledet regjering, skal vi rette opp i dette. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger skal igjen få forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.

Mange i Innlandet har blitt permittert eller mistet jobben. Da vi sa at permitterte og ledige måtte få feriepenger så de kunne ta med familien på en ferietur og i tillegg ha råd til å betale regningene sine, var Høyre raskt ute med å stemple forslaget som «galskap» og «koko». Men flertallet på Stortinget vedtok likevel vårt forslag, og sørget for årets feriepenger. Slik var det før også, til ordningen ble fjernet av de borgerlige. Arbeiderpartiet vil ha ordningen tilbake permanent, og har det som en del av vår plan for hva vi vil bruke de første 100 dagene i regjering til.

13. september gjelder det. Vil du fjerne de usosiale Høyre-kuttene? Styrke velferdsstaten? Stanse privatiseringen? Sørge for at vanlige folk sitter igjen med mer? Ha et trygt og seriøst arbeidsliv? Møt opp på valgdagen og stem på Arbeiderpartiet!