Å utjevne sosiale forskjeller er noe av det viktigste vi driver med i Arbeiderpartiet. Denne høsten har vi innført gratis skolefrokost ved alle de videregående skolene i Innlandet. Nettopp fordi vi vet at det utjevner sosiale forskjeller. Uansett om du kommer fra et hjem med mye penger eller med lite penger, får du et gratis frokostmåltid. Allerede neste år kan skolefrokosten bli fjernet igjen.

Grunnen er at fylkeskommunedirektøren foreslår å spare inn penger på å ta vekk frokosten, det frigir 1 million kroner som kan brukes til andre viktige oppgaver.

Men da mister vi også det vi nå får til: At alle kan starte dagen med mat i magen og med litt energi til skoledagen. Uansett hvem du er. Uansett hvilken familie du kommer fra. Uansett om dere har god økonomi hjemme, eller dere ikke har det. For skolefrokosten er for alle.

Det koster én million kroner i året. Ikke noen stor sum for et fylkesbudsjett på 7 milliarder kroner. Og det er ikke et voldsomt måltid du får; det er havregrøt og eventuelt kan du ha på kanel og sukker. Men det er altså et måltid, og det utjevner forskjeller – uten at det stigmatiserer deg. Dette er et tilbud til alle. Og mange bruker det. Det er ganske populært på mange av skolene å starte dagen med å spise havregrøt sammen med andre elever før timeplanen starter.

De fleste spiser vel før de drar av sted hjemmefra? Trengs det gratis skolefrokost? Svaret på begge spørsmål er ja. De fleste spiser frokost hjemme. Men ikke alle. Av ulike grunner – økonomiske, sosiale eller andre – spiser ikke alle elever frokost hjemme før de starter skoledagen. Derfor trengs gratis skolefrokost.

Om fylkeskommunedirektørens og administrasjonens forslag til budsjett for neste år blir vedtatt, blir dette tilbudet borte. Det er billigere for fylkeskommunen å droppe frokosten, enn det er å fortsette med den. Selvsagt er det det. Men da mister vi denne brikken i å utjevne sosiale forskjeller mellom skoleelevene i Innlandet.

Arbeiderpartiet vender tommelen ned for forslaget om å fjerne skolefrokosten, og vil finne pengene som trengs for å videreføre den. Det er viktig at vi som fellesskap benytter de mulighetene vi har til å utjevne sosiale forskjeller, og til å sikre at alle skoleelever kan starte dagen med litt energi i kroppen.

Så er det naturligvis mange flere måter å utjevne sosiale forskjeller på i skolen enn gjennom skolefrokosten. Men skoledagen starter med frokosten. Om vi sikrer at alle har fått muligheten til å få seg litt mat før skoledagen begynner, sikrer vi også at elevene har et mer likt utgangspunkt for skoledagen. Dét er en god start. Arbeiderpartiet vil beholde gratis skolefrokost for alle, og fortsette arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller blant skoleelevene i Innlandet.