Overlege Elisabeth Astrup ved FHI opplyser til Hamar Arbeiderblad at det i juli måned er registrert to tilfeller av apekopper i Innlandet.

I Norge er det totalt registrert 46 tilfeller. 28 av tilfellene er registrert i hovedstaden, skriver NRK.

FHI mottar apekopp-vaksinen senere i sommer. Det er mangel på vaksinen på verdensbasis, og EU-landene har valgt å fordele dosene seg imellom basert på innbyggertall.

Fram til mai i år hadde apekopper aldri forårsaket større kjente utbrudd utenfor det sentrale og vestlige Afrika, der sykdommen har eksistert i flere tiår.

WHOs ekspertgruppe diskuterer fortsatt om apekopper skal klassifiseres som en global helsekrise – den høyeste alarmen helseorganisasjonen kan slå.

Torsdagens møte er det andre WHO har hatt i vurderingen om apekopp-viruset, som nå har passert 15.400 tilfeller i 71 land, ifølge USAs folkehelseinstitutt CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

En økning i apekoppinfeksjoner har vært rapportert i flere land siden begynnelsen av mai. Det har ikke tidligere vært større utbrudd utenfor Vest- og Sentral-Afrika, hvor sykdommen lenge har vært endemisk.

Det forrige ekspertmøtet i WHO fant sted 23. juni. Da sammenkalte WHO en nødkomité av eksperter for å avgjøre om apekopper utgjør en global helsekrise. Da ble det fastslått at situasjonen på det tidspunktet ikke hadde nådd terskelen for dette.

Apekopper gir ifølge FHI feber og vannkoppelignende utslett. De fleste blir friske uten behandling. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Apekopper fører svært sjelden til dødsfall. Sykdommen kan smitte fra dyr (primært gnagere) til mennesker, og kan også smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper. Viruset smitter primært ved tett kontakt.