Under koronapandemien opplevde vi store inngripende tiltak i vår sosiale frihet. Heldigvis har vi nå kommet godt inn i en litt mer normal tilværelse. Men det var mange som ikke fikk med seg at enkelte endringer i sosiale tilbud, var kommet for å bli.

I Ringsaker kommune har helsestasjonene i Moelv, Brumunddal og på Tingnes, tilbudt åpen barnehage i mange år. Åpen barnehage er et gratis tilbud til småbarnsforeldre. Lokaliseringen er inne på helsestasjonene, og det er helsepersonale til stede som leder samlinger og som kan være behjelpelig med tips og råd om det er noe man lurer på. Her får man som forelder, mulighet til å treffe andre likesinnede og sosialisere med sambygdinger. En populær møteplass som skaper gode muligheter for sosiale bånd mellom foreldre som senere kommer til å møtes i barnehage, skole eller gjennom ulike fritidsaktiviteter hvor barna deltar.

26. Januar i år, kunne vi lese følgende informasjon på Åpen Barnehage sin facebookside:

«Gjennom snart 2 år har mange ansatte i kommunen vår lagt ned et enormt arbeid i smittesporing og vaksinering. Ordinære arbeidsoppgaver har blitt «lagt ned», og de har jobbet doble vakter for å bidra i denne nasjonale dugnaden. Nå er det vi i Åpen barnehage/Familiens hus som bidrar inn i det store smittesporingsarbeidet. Dette fører til at ulike tilbud i Familiens hus må legges til side for en tid framover. Dette gjelder blant annet Åpen barnehage og foreldreveiledningskurs. I første omgang gjelder dette ut mars måned. Vi informerer dere så fort det blir noen forandringer. «

Men fra høsten 2022, ble tilbudet om Åpen Barnehage på Tingnes tatt bort, uten en eneste kommentar. Ettersom dette skjedde i kjølvannet av en allerede nedstengt og kjedelig periode, var det ikke så lett å skjønne at det skulle bli permanent. Nå må nesningene reise til Moelv eller Brumunddal. Flere har stilt spørsmål direkte til helsestasjonene om hvorfor det har blitt slik, uten å få noen forklaring. Det er jo ganske nærliggende å anta at her er det penger som har vært temaet. Men hvem sitter med ansvaret for å legge ned dette viktige tilbudet i helsesektoren på Nes? Og hva er det som gjør tilbudet på Nes mindre viktig enn det som nå opprettholdes i Moelv og Brumunddal?

Forebyggingsenheten ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord (RBUP Nord), gjennomførte i samarbeid med fem åpne barnehager en brukerundersøkelse våren 2008. Åpen barnehage i Ringsaker kommune (inkludert avdelingene Brumunddal, Moelv og Nes) var en av disse barnehagene. Resultatene viste at brukerne av de åpne barnehagene i Ringsaker kommune var veldig fornøyde. Nesten tre fjerdedeler (73 %) av brukerne besøkte barnehagen ukentlig. Videre svarte 42 % av brukerne at de hadde forhåndsavtalt å treffe andre foreldre i barnehagen. Foreldre som besøker de åpne barnehagene i Ringsaker kommune gir uttrykk for at de er veldig fornøyde med tilbudet og det ser ut til at barnehagene har blitt en viktig sosial møteplass for de som bruker dem. Mer fra denne undersøkelsen kan man lese på

https://uit.no/Content/137881/RBUP_Rappor9(1).pdf

Sosiale møteplasser er viktig!

Det er flest nybakte foreldre eller familier i foreldrepermisjon som benytter tilbudet Åpen Barnehage. Men også andre med litt større barn kommer innom. Det kan være at de ikke har fått barnehageplass siden de er nyinnflyttet, eller de har andre årsaker. Når foreldre i et felles område blir kjent med hverandre, skjer det et viktig arbeid i starten på å skape gode oppvekstmiljø. Det er vi voksne som legger grunnlaget for et godt sosialt miljø. Vi er viktige rollemodeller og bidragsytere for at barna skal få positive sosiale holdninger, som blant annet inkludering, toleranse og respekt for hverandre og for det miljøet vi er en del av. Når foreldre får naturlige møteplasser helt fra barna er små, får de muligheten til å skape nettopp de gode relasjonene som er så viktig i barns liv. Da er det dumt å fjerne en slik naturlig møteplass som Åpen Barnehage i ei bygd med over 4 000 innbyggere.

Åpen Barnehage er også et trygt og godt tiltak for integrering i lokalsamfunnet. Enten man er lokalt forankret, innflytter fra fjern eller nær, kan tilbudet være en fin døråpner til en god samtale med en ny venn. Personlig opplevde jeg dette med mitt første barn. Jeg var da nybakt mamma og forholdsvis ny i bygda. Vi stiftet mange nye bekjentskaper gjennom Åpen Barnehage, og disse har vi mye glede av, også i dag, 6 år senere. Flere med meg har kommentert lignende erfaringer.

Fødselstallene på Nes er gode. Årets førsteklasse er rekordstor med over 50 elever, og det ser lovende ut for årskullene som kommer etter. Det skjer noe i bygda vår. Vi kjenner på en positiv utvikling. Derfor er det flere som reagerer med undring når et spesielt godt tilbud som Åpen Barnehage fjernes fra den lokale helsestasjonen. Den sosiale gevinsten man oppnår i bygda ved å ha et lavterskeltilbud som dette, forsvinner om vi må reise inn til Moelv eller Brumunddal. For der møter vi ikke nødvendigvis noen av våre egne sambygdinger, og heller ikke den lokale helsesykepleieren. Åpen Barnehage på Nes bør gjeninnføres nå. Den gjør et meget viktig samfunnsoppdrag, og den er dypt savnet av mange.