Vår felles velferd bygger på en kontrakt der generasjonene stiller opp for hverandre gjennom livsløpet. Det er arbeidslivet som bærer velferden på ryggen. Retten til arbeid og retten til å yte, er Arbeiderpartiets viktigste sak. Unge og eldre har en felles sak; flere må få jobb. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og en god skole- og de må sikres arbeid etter endt utdanning. Dette er også den beste politikken for den eldre generasjonen. Når flere er i arbeid og færre er ledige, forsterkes velferdsstaten og generasjonsbrua. Slik kan fellesskapets inntekter til utdanning, helsetjenester, pensjon og eldreomsorg trygges. Vi lever av hverandres, ikke andres, arbeid.

Alle må få en mulighet til å yte og bli inkludert i arbeidslivet. Vi må vente på dem som sakker etter og som faller utenfor. Det er et felles ansvar. For oss er det viktig å motarbeide at unge ender på uføretrygd. Arbeiderpartiet vil ha et aktivt samarbeid til mellom skole, helsetjenesten og NAV for å unngå at ungdom dropper ut av videregående og blir stående utenfor arbeidslivet.

Felles velferd bygger på at vi skal yte etter evne og få etter behov. Dette gjør forskjellene mellom folk mindre og samholdet sterkere. Innlandet Arbeiderparti har vedtatt ny politikk for å bidra til at flere yngre får arbeidserfaring og selvtillit. Ungdom i Innlandet skal innen fylte 19 år få tilbud om sommerjobb med minimum tre ukers varighet via sin kommune. Dette må vi gjøre sammen, lokalt næringsliv, landbruket, arbeidslivets organisasjoner, kommunene og fylkeskommunen. Slik vil langt flere unge få muligheten til både arbeidspraksis og å lære seg de grunnleggende reglene om et organisert og tillitsfullt arbeidsliv.

Solidaritet betyr å ta vare på hverandre. Når naboen har det trygt og godt, er det en større sjanse for at jeg har det samme. Vi får til og klarer mer sammen, enn hver for oss. Det er dette som har gjort Norge til det Norge er. At det er samhold og samarbeid mellom by og land, mellom folk med ulike yrker og bakgrunn og mellom generasjonene.