Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet har planen klar

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Arbeiderpartiet er vi utålmodige etter å få en ny regjering og en ny politisk retning for landet. Vi har planen klar for hva vi vil bruke et nytt flertall til, og folk vil merke forskjell med en gang. Etter 8 år der de som har mest har fått stadig mer på bekostning av svaksynte barn, arbeidsfolk, uføre og syke, sier vi: Nå det vanlige folk sin tur.

Arbeiderpartiets plan for de 100 første dagene i regjering er gode nyheter for oss i Innlandet. Her er det 40 konkrete saker med stor positiv betydning for hver og en av oss.

Du er kanskje en av dem som har et stykke å reise til og fra jobb? Mange i Innlandet har det, og ble økonomisk rammet da Høyre-regjeringen økte egenandelen for pendlere. Innen 100 dager med Arbeiderpartiet i regjering skal egenandelen ned igjen. Jobbpendlerne i Innlandet vil spare mange tusen kroner i året på det.

Kanskje du har barn i familien som trenger briller? Regjeringens usosiale brillekutt gjør at barnefamilier nå må ta regningen selv hvis ungene trenger briller. Det syns vi er urettferdig. Briller er dyrt. Og barn må ha nye i takt med at de vokser. Her må fellesskapet stille opp for de svaksynte barna, og sørge for hjelp så de kan se skikkelig. I løpet av 100 dager skal vi ha på plass en ny og rettferdig brilleordning for barnefamilier.

Mange i Innlandet har blitt permittert eller mistet jobben under pandemien. Da vi sa at permitterte og ledige måtte få feriepenger så de kunne ta med familien på en ferietur og i tillegg ha råd til å betale regningene sine, var Høyre raskt ute med å stemple forslaget som «galskap» og «koko». Men flertallet på Stortinget vedtok likevel vårt forslag, og sørget for årets feriepenger. Slik var det før også, til ordningen ble fjernet av de borgerlige. Arbeiderpartiet vil ha ordningen tilbake permanent, og har det som en del av vår 100-dagersplan.

Er du fagorganisert? Mange vanlige arbeidsfolk i Innlandet er det, og betaler sin kontingent hver måned – enten det er til et forbund i LO eller til et av forbundene utenfor LO. Uansett hvor du er organisert, får du ikke fradrag for hele kontingenten din – slik f.eks. arbeidsgiverne får for sin kontingent til arbeidsgiverorganisasjonene. Dette er en urimelig forskjellsbehandling. I løpet av de første 100 dagene i regjering vil Arbeiderpartiet doble fagforeningsfradraget ditt til 7.700 kroner.

Mange i Innlandet bruker naturen til turer, plukking av sopp og bær, jakt, fiske og rekreasjon. Visste du at stadig mindre av norsk natur eies av fellesskapet? Under Høyre-regjeringen selges det ut stadig mer av våre felles skoger, vidder, fjell, elver og vann. Det kalles «arronderingssalg av Statskog», og innebærer at stadig mer selges til private – og stadig mindre eies av oss sammen. Fem ganger har Arbeiderpartiet forsøkt å stanse salget i Stortinget. Fem ganger har vi blitt nedstemt. I vår 100-dagersplan vil vi inndra salgsfullmaktene til Statskog og stanse salget og privatiseringen av fellesskapets natur.

Mange barnefamilier i Innlandet har barnehageplass. Egenbetalingen er ofte en hard kostnad for familier i etableringsfasen. I vår 100-dagersplan reduserer vi egenbetalingen med 2.800 kroner i året pr. barn. Det betyr bedre økonomi for barnefamiliene i Innlandet med en ny Ap-ledet regjering.

Flere av jernbanestrekningene i Innlandet står i kø for å anbudsutsettes og privatiseres. Arbeiderpartiet har vært mot dette kjøret fra Høyre-regjeringen hele vegen. Kommer vi i regjering etter valget, er det i vår 100-dagersplan å stanse anbudsutsettingen av jernbanen. Det samme gjelder privatiseringen av renholdet i Forsvaret, som jo har store virksomheter i Innlandet. Privatiseringen av renholdet i Forsvaret skal avsluttes innen 100 dager.

På område etter område vil vanlige folk merke forskjell med en gang en ny Ap-ledet regjering er på plass. Innen 100 dager skal frivilligheten og kultur- og idrettslivet få full momskompensasjon. Det betyr mer tid til frivillighet, og mindre tid til å lete etter inntekter. Vi skal sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i hele landet. Innen 100 dager skal vi sette ned en lederlønnskommisjon som skal bremse galoppen innen lederlønn og -bonuser som vi har sett under Høyres regjeringstid. Vi skal stanse avskiltingen av lærere, og gi kommunene økonomiske muskler til å ansette flere i skolen. Vi skal starte med trinn 1 på opptrappingen av norsk fagopplæring, med bedre utstyr, flere læreplasser og etter hvert læreplassgaranti for alle yrkesfagelever. Flere skal få gratis tannbehandling og vi skal ha på plass egne støtteordninger for folk med svak økonomi. Sykehusøkonomien skal styrkes, flere skal behandles, listelengden til fastlegene skal reduseres, lavterskel psykisk helsehjelp skal få mer penger og de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til fri abort skal oppheves.

Jobber du i en midlertidig stilling? Eller i et bemanningsselskap, mens du prøver å få fast jobb? I løpet av de første 100 dager i regjering skal vi fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som Høyre-regjeringen innførte, og som holder folk i midlertidighet og begrenser arbeidsfolks mulighet for å få banklån til bil og bolig. Vi skal forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Og vi skal styrke retten til heltid i lovverket. Frislippet i taxinæringen skal også stanses i løpet av de første 100 dagene i regjering, og vi skal starte arbeidet med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren – et arbeid som har stått ganske så stille under Høyres tid i regjeringskontorene.

Hvem skal betale for at vanlige folk skal få det bedre? Jo – det skal vi alle sammen gjennom at fellesskapet skal stille sterkere opp enn i dag. Men særlig skal de som har levd de siste 8 årene i en evig champagnefest betale mer. Det vil bli økt skatt på de største formuene og de høyeste inntektene. Men har du lav formue og under 750.000 i årsinntekt, vil du få redusert skatt. Og kjører du de aller dyreste elbilene, får du i dag subsidiert dette av staten fullt ut. Vi vil stanse det – og innføre moms på de dyreste elbilene.

Vår 100-dagersplan er en rask omlegging fra dagens politikk der de som har mye skal få mer – til en rettferdig fellesskapspolitikk der vi stiller opp for hverandre, løfter sammen og lar de sterkeste ryggene bære den tyngste børa. Det er dette vi mener når vi i valgkampen sier: Nå er det vanlige folk sin tur!