Vi trenger en sterk velferdsstat som stiller opp for alle, uavhengig av hvem du er eller hvor mye du tjener. De åtte årene med Solberg-regjering har ført til at forskjellene mellom folk har økt. Dette ønsker Arbeiderpartiet å gjøre noe med, derfor vil vi styrke velferdsstaten.

Arbeiderpartiet har laget en plan for de 100 første dagene dersom vi danner regjering etter valget. Dette innebærer å starte arbeidet med de 40 viktige sakene, vi synes disse er spesielt viktige:

Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet. Slik ordningen fungerer i dag har personer opplevd å bli stående helt uten inntekt, dette gjør ikke folk friskere. Derfor vil Arbeiderpartiet endre dette så det blir en inntektssikring.

Forbedre brillestøtteordningen for barn, familier må ha råd til å kjøpe briller til barna sine.

Styrke kommunenes økonomi ved å øke de frie inntektene med 5 milliarder i 2022. Dette vil for eksempel gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere, og på lengre sikt er målet en mer praktisk skole. En sterkere kommuneøkonomi vil også komme Ringsaker til gode.

De som tjener under 750 000 i året skal betale mindre skatt, mens de som tjener over skal betale mer. De som har mest, må bidra mer for å styrke velferdsstaten.

Stem Arbeiderpartiet, la 100-dagersplanen bli til virkelighet!