Tingrettsdommer vil bli kommuneadvokat i Ringsaker

Seks personer har søkt på stillingen som kommuneadvokat i Ringsaker. Halvparten av søkerne er unntatt offentlighet.