Asbjørn er i en spesiell situasjon: Har penger til utdeling, men ingen søkere

Asbjørn Sletvold etterlyser søkere på midler fra Else Olave Dokkens legat. De sitter med penger de vil dele ut, men ingen søkere på midlene.