Vil flomsikre deler av strandsona på Jessnes for egen regning

Asle Berteig ønsker å gjøre flomsikringstiltak på sin egen tomt på Jessnesstranda. Han har derfor søkt kommunen om å få bygge en steinrekke i strandsona på egen regning.