138 dyr ble reddet ut av fjøset til Josletta Samdrift i Åsmarka mandag.