Gå til sidens hovedinnhold

Asyl og innvandring i Ringsaker kommune!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringsaker FRP er klare på at kommunen må holde bosetting av asyl- og innvandrere så lavt som mulig. I kommunestyret i 2017 så gikk flertallet inn for å øke bosettingen fra 45 til 90. Ringsaker FRP gikk sterkt imot å øke antallet. FRP foreslår dermed STOPP i bosetting av flyktninger til vi vet at kommunen har integrering og system rundt det på plass.

Kommunen sier at de har en vellykket integreringspolitikk i kommunen. Vårt parti er ikke så sikre på det når kommunen ikke kan/vil dokumentere det. Lære seg norsk er viktig for å kunne få seg arbeid, og de må skolere seg på lik linje som etnisk norske. Når det gjelder dette med å få seg arbeid så byr det på store utfordringer for denne gruppen. Det er dessverre ikke alle som kommer seg ut i varig jobb eller utdanning etter introduksjonsprogram, og sosialbudsjettene øker. Det betyr for vår del at integreringen feiler. Behovet for en god integrering av de vi allerede har bosatt er stort mener vi.

Frivillige lag og foreninger gjør en god jobb med å integrere flyktninger og andre samfunnsklasser. Ringsaker FRP ønsker å støtte opp om dette arbeidet og foreslår at kommunen oppretter et integreringstilskudd til lag og foreninger. Dette bør rettes mot tiltak som fremmer integrering og visker ut økonomiske forskjeller i samfunnet. Vi ønsker å utrede dette og få en sak om retningslinjer for et slikt mulig tilskudd.

Ringsaker FRP ønsker å se på mulighetene for aktivisering av ungdom og integrering av flyktninger ved å opprette praksisplasser innenfor parkavdelingen, bygg og eiendom, teknisk etat, skolene og barnehagene. Kommunen skal forplikte seg til å stille til disposisjon en eller to praksisplasser i hver avdeling.

Eksempler på aktiviteter kan være enkelt vedlikehold i kommunen (maling, plenklipping, beplantning, brøyting etc.). Alt må tilpasses mottaker og evne, men her er det ressurser som bør benyttes. Å benytte dette som en språkpraksisplass er også en mulighet. Mottakeren får en bedre mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet (igjen) og vil få dagene fylt med meningsfullt innhold istedenfor ensomhet og avmakt. Sosialiseringen forhindrer ensomhet og psykologiske ulemper man ofte får som arbeidsledig. Opplegget må tilpasses den enkeltes evne og mulighet til å bidra. Kommunen må gjøre integreringen på en bedre måte. Vi ønsker en vellykket integrering av de flyktningene som allerede er bosatt i kommunen.