Det har kommet en avklaring i årets jordbruksoppgjør. Klokken 14 mandag stiller partene til pressekonferanse.

Landbruks- og matdepartementet melder at statsråd Sandra Borch (Sp), leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag og leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil være til stede under pressekonferansen.

Forhandlingene om årets jordbruksoppgjør har pågått den siste uken, og mandag har vært satt som frist for å komme til enighet.

Statens tilbud utgjør totalt 10,15 milliarder kroner, noe som er et rekordhøyt beløp. Men en stor andel av dette skal gå til å dekke opp for den høye kostnadsveksten i 2022, blant annet på gjødsel og strøm.

Bøndene har krevd 11,5 milliarder kroner. En del av dette er en økning i inntektene til bøndene på 100.000 kroner, på toppen av forventet lønnsvekst i år. Målet er å ta igjen lønnsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Pressekonferansen går av stabelen i Landbruks- og matdepartementets lokaler i Oslo.