At betjeningen i syke-aldershjemmene og i hjemmesykepleien gjør så godt de kan er vi jo sikre på, men feil skjer likevel. Kan det være at ansvaret for pasientene blir fordelt på for mange, og at det derved blir manglende omsorg for den enkelte? Jeg vil gi et par eksempler. Da betjeningen fordelte seg i morgenstellet, vet jeg at en pasient som ikke kunne si fra selv ble vasket og stelt to ganger, de to pleierne visste ikke om hverandre. Dette kan en le av, men på samme vis kan jo en pasient bli glemt. En pasient ble glemt ved spisebordet på et av sykehjemmene i Ringsaker. En besøkende fant henne ved spisebordet med spisesmekke på og urørt mat foran seg halvannen time etter at lunsjen var servert. Fordi tennene ikke var innsatt, hadde hun ikke mulighet til å få i seg denne maten. Rullestolen hun satt i kunne hun ikke trille selv, og ringeklokke ved spisebordene var det jo ikke. Hadde en pleier hatt spesielt ansvar og omsorg for henne, hadde jo ikke dette skjedd. Burde ikke slike ansvar bli fordelt før morgenstellet og vare resten av arbeidsdagen? Da ville pasienten føle omsorg, og ha en å henvende seg til. Dette har jo noe med bemanning å gjøre. En vet jo at mat er blitt satt på nattbordet av dem som har med utdelingen å gjøre. Men så hender det at pasienten ikke får i seg denne maten. Når pleieren kommer inn for å se etter, er maten borte, tatt ut av kjøkkenbetjeningen som har med dette å gjøre. Så ble det ingen middagsmat den dagen. Det har skjedd på sykehjem, og det skjedde på Namsos sykehus hvor søsteren min opplevde dette. Hun lå med brukket arm og hadde ikke mulighet til å nå maten. Demente vet vi kan være vanskelige og de kan slå fordi de er redde. Jeg startet stellet hos en slik pasient ved å klappe på kinnet og snakke rolig til pasienten. Da gikk stellet greit. Avdelingsledere har et spesielt ansvar for betjeningen sin og ikke bare for pasientene. En vet at leder som har søkt om mer hjelp, har fått avslag. Det finnes ingen bemanningsnormer i pleie- og omsorgssektoren å henvise til. Sykepleievakter må av og til bli dekket inn av ufaglærte, helsefagarbeidere eller bli stående ubemannet. At avvik blir registrert og andre får vite om det er bra, da blir det lettere for tiltak.