Dette er et skoleeksempel på klønete saksbehandling

Spørsmål: Kommunalsjef Sverre Rudjord orienterte nonsdag formannskapet om legesituasjonen på Nes. Men hvorfor i all verden satt man på opplysningen om at det var ansatt en ny lege i nesten en måned?

Spørsmål: Kommunalsjef Sverre Rudjord orienterte nonsdag formannskapet om legesituasjonen på Nes. Men hvorfor i all verden satt man på opplysningen om at det var ansatt en ny lege i nesten en måned?

Av

Noen ganger må jeg lese en sak to ganger – minst – før jeg faktisk fatter hva som står der. Og når jeg har fått med meg poenget, så hender det at tanken slår meg: Hvorfor gjøre en ting enkelt når den kan gjøres vanskelig?

DEL

Bae på lørdag For dem som ennå ikke har gjettet hva dette handler om, skal jeg drive gåten enda et lite hakk videre. For sist dette skjedde, faktisk denne uka, ble jeg vitne til det som etter min mening er et skoleeksempel på hvordan man kan skape grobunn for rykter, utrygghet, ja, til og med konspirasjonsteorier, ved klønete saksbehandling og manglende informasjon.

Nå går det kanskje opp et lys for noen, og jeg skal røpe hva det er jeg tenker på: Sjølsagt er det legesituasjonen på Nes jeg sikter til.

Det vil si; Ikke legesituasjonen i seg selv. Snarere hvordan kommunen har opptrådt, hvordan viktig informasjon er holdt tilbake, og – i tillegg – hvordan enkelte politikere har forholdt seg til folks reaksjoner.

Det er neppe nødvendig å repetere det som er kjent i denne saken. Det er nok å gi noen stikkord som at de to faste legene som arbeider ved senteret nå begge har sagt opp sine stillinger, og at befolkningen på Nes har kjent på stor uro og usikkerhet om hva som skal skje med legesenteret. Fakkeltoget i slutten av november var et tydelig utslag av denne uroen.

Så går tiden. Fram til formannskapsmøtet denne uken, hvor kommunalsjef Sverre Rudjord skulle orientere politikerne om hva som skjer. Og det gjorde han. Der slapp han også noe jeg vil kalle en bombe: En ny lege er ansatt. Han skal tiltre første september, og to vikarer skal etter tur fylle stillingen fram til da.

Videre tar kommunen de to andre legenes oppsigelser til etterretning, og vil lyse de to hjemlene ledig snart.

Bomben, det som fikk meg til å måtte lese saken to ganger, var opplysningen om at den nye legen hadde sagt ja til stillingen allerede julaften, altså for om lag en måned siden. Og dette valgte man å holde tett om, helt fram til denne onsdagens formannskapsmøte!

Da er det jeg spør meg selv: Hvorfor i all verden ble ikke dette gjort kjent for lenge siden? Hvorfor lot man nesningene gå en hel måned med uro for legesenteret sitt. For hva var det de – og vi andre – visste gjennom januarmåneden? Jo, at de to faste legene hadde sagt opp stillingene sine. Punktum.

Så lurer enkelte – også enkelte politikere – på hvorfor det oppsto spekulasjoner om legesenteret i det hele tatt var liv laga!

Riktignok ble det gjentatt flere ganger fra kommunalt hold, blant annet fra ordfører Anita Ihle Steen, at legesenteret sjølsagt skulle drives videre, og at 15 millioner kroner var avsatt til å bygge det ut.

Men, tenkte kanskje folk på Nes: Det er vel og bra med et flott legesenter. Men det hjelper lite dersom det ikke er leger der.

Nå må jeg skynde meg å legge til at legesituasjonen på Nes ikke er løst med denne nyansettelsen. Kommunen har tydeligvis tenkt å la de to legene som har sagt opp reise sin veg, uten å foreta seg mer med den saken.

Da er det to nye legestillinger som må besettes før senteret er i normal drift. Sjølsagt kan noe avhjelpes ved hjelp av innleide vikarer. Men alle som har vært i kontakt med legemangel rundt om i landet, vet at det å dekke opp faste stillinger kun med korttidsvikariater i alle fall er den dyreste måten man kan sikre legetjenester på.

IVAR BAE

IVAR BAE

Så var det dette med den nye legens ja på julaften, da. Det ville i alle fall vært en velkommen julegave til nesningene om det allerede da hadde blitt gjort kjent at man var sikret en lege. Men det valgte man altså ikke å gjøre. Ikke før formannskapet ble orienter nå sist onsdag.

Så bikker saken nærmest over i det komiske, etter mitt syn. Og da må jeg avlegge en visitt på Facebook. For sjølsagt ble saken diskutert også der. Ganske heftig, også. Og midt oppe i den diskusjonen dukker varaordfører Atle Strand opp.

Sjøl prøvde jeg å stille det samme spørsmålet som her, altså om hvorfor det gikk nesten en måned før vi fikk vite at en ny lege var ansatte. Svaret jeg fikk fra varaordføreren var nærmest en kritikk mot avisene, som ikke hadde klart å finne det ut. I tillegg var han åpenbart meget opprørt over de holdningene som har versert blant folk den siste tiden, hvor også spekulasjoner om legesenterets framtid har vært framme.

Det igjen fikk denne avisens redaktør, Gaute Freng, til å ta til motmæle. Han bekreftet at hans avis virkelig hadde stått på for å få vite hva som skjedde i saken. Ja, så hardt hadde de stått på at kommunalsjefen sjøl, Sverre Rudjord, hadde bedt avisen om å roe seg!

Jeg skal ikke gå inn i noen polemikk med Strand her. Men når han på Facebook bekymrer seg over hvor vanskelig det er å forsvare seg mot rykter, selv for kommunen, kan jeg jo gi han et lite hint. Et aldeles utmerket forsvar er å opplyse om hva som skjer. For eksempel ville nyheten om ansettelsen av den nye legen satt en effektiv stopper for konspirasjonsteoriene om at nedleggelse av legesenteret var aktuelt.

Så enkelt kunne man ha stanset en del av spekulasjonene, og samtidig bidratt til å dempe nesningenes uro. Det skjedde som kjent ikke. Nettopp derfor ser jeg måten denne saken er håndtert på som et skoleeksempel på hvordan man skaper grobunn for rykter og uro ved ikke å gi befolkningen nødvendig informasjon i en viktig sak. For å si det enkelt: Håndteringen av denne saken, og mangelen på informasjon til befolkningen når det faktisk skjedde noe positivt framstår som utrolig klønete. Jeg kan ikke gjøre annet enn å ønske Ringsaker kommune god bedring, for det kan se ut som om det trenges.

Så Får vi alle krysse fingrene for at det faktisk skal lykkes å rekruttere to nye leger til Nes.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags