Vi må innstille oss på å spare mer og investere mindre

Av