Særlig spennende blir det ikke

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg gjør ikke krav på å være noen stor spåmann når jeg antyder at Mjøsparken, ungdomsskolene og sykehjemmene blir hovedtemaer når våre folkevalgte samler seg til årets siste kommunestyremøte i Herredshuset i Moelv kommende onsdag. For det er nettopp disse sakene som har vært de store diskusjonstemaene denne førjulsvinteren. Og om vinteren har vært mild så langt, har debatten om Mjøsparken kontra skole og sykehjem vært – ikke mild, absolutt ikke, men ganske så het. Det kommer til å gjenspeile seg i debatten onsdag.

Men særlig spennende blir det ikke. For resultatet er mer eller mindre gitt.

En liten tilleggsspådom må jeg likevel få komme med, heller ikke den som resultat av et spesielt politisk klarsyn. Jeg har fulgt med i Ringsaker kommunes budsjettprosesser i ganske mange år nå. Flere ganger har jeg påpekt hvor lite penger det egentlig blir flyttet på når rådmannens budsjettforslag når fram til politisk behandling.

Man skulle jo tro at det i et bruttobudsjett, som i 2019 vil passere 3,1 milliarder kroner, skulle by seg en del muligheter, både til politiske markeringer, og til å tilgodese spesielt viktige saker.

I år blir det ikke så mye. Og her kommer min tallfestede spådom: Av de drøyt 3,1 milliarder kronene kommer det til å bli flyttet 434.000 kroner.

Ikke for det. Når kommunestyret samles i Moelv onsdag, vil det absolutt være politikere og partier til stede som ønsker å flytte på mer, til dels en god del mer. Men det kommer ikke til å skje. Noen vil hevde at dette viser at vi opplever et rådmannsvelde, at det i virkeligheten er rådmannen som styrer kommunen, mens politikerne dilter etter. Andre vil heller rose rådmannen for å ha god teft for hvor de politiske vindene blåser, og hva det politiske flertallet ønsker å prioritere. Men la nå det ligge. Realiteten er denne:

Med et flertall som ikke er overveldende, men likevel klart nok, kommer kommunestyret til å vedta rådmannens forslag til budsjett, med den nevnte flyttingen av 434.000 kroner. De omdiskuterte millionene til fortsatt Mjøsparkutbygging kommer også til å bli vedtatt. Det vet vi, etter at Arbeiderpartiet, som har flertallet alene, har fått med seg både SV, Kr.F. og MDG på sitt budsjettforslag, som altså med små endringer er identisk med rådmannens, samtidig som signalene fra Høyre også er klare: De støtter Mjøsparkutbyggingen, også i 2019 og 2020.

Da formannskapet avga sin innstilling til kommunestyret, lanserte både Senterpartiet, Høyre og Ringsaklista sine alternative forslag. Men ingen av dem fikk støtte fra andre enn seg sjøl. Og det var bare Senterpartiet og Ringsaklista som ville stryke Mjøsparkmillionene. Mest brutale er Senterpartiet, som i sitt budsjettforslag stryker hver eneste krone som er foreslått brukt i strandlinja bortenfor E6, mens Ringsaklista tilsynelatende vil fullføre de enkeltprosjektene som allerede er i gang.

I tillegg vil de redusere bevilgningene til Prøysenhuset, og – sjølsagt – kutte ut bru over Brumunda med dertil hørende ringveg rundt Brumunddal sentrum.

Jeg gjør meg noen tanker omkring dette. Både Senterpartiet og Ringsaklista antyder at det er de som representerer folkeviljen i dette spørsmålet.

Kanskje er det korrekt. Men da undrer jeg meg litt over at alle de øvrige partiene, fra Høyre og Arbeiderpartiet til SV og MDG, med Kristelig Folkeparti i midten, er så tonedøve at de ikke oppfatter de samme signalene.

Sjøl har jeg en viss formening om at vi, velgerne i Ringsaker, er en smule splittet i saken. Hvilket syn som har flest tilhengere vil jeg ikke gi meg ut på å gjette. Men politisk er det i alle fall ingen tvil. Onsdag blir den videre utbyggingen vedtatt.

"«Av drøyt 3,1 milliarder kroner, kommer de til å flytte på 434.000 kroner

Enten man synes dette er fornuftig eller ikke: Litt realitetsorientering kan være på sin plass. Med sine budsjettkutt sier Senterpartiet i virkeligheten full stopp. Og med de signalene de gir samtidig, om behovet for tunge investeringer både i skole og sykehjem/eldreomsorg i årene framover, signaler som er helt korrekte, sier det seg sjøl at det i så fall vil gå mange, mange år før arbeidet med Mjøsparken eventuelt kan bli tatt opp igjen. Vi vet at det tok drøyt 10 år å fullføre fase en av den vedtatte skoleutbyggingen. Det er god grunn til å frykte at den runden vi nå står foran, med skoler og sykehjem, vil komme til å ta minst like lang tid. I realiteten blir det altså bråstopp her og nå, om deres forslag skulle bli vedtatt.

La meg gjøre det helt klart: Jeg har stor forståelse for intensjonene bak den tankegangen. Det dreier seg om et oppriktig ønske om å heve standarden, både innenfor skole og pleie og omsorg.

Men samtidig er deres budsjettforslag et brudd på den allment godtatte strategien samlet i ordene vekst og utvikling.

To av fire hovedtemaer i Ringsakers vekststrategi er Mjøsa og Prøysen. Her ønsker altså noen å kutte. Mjøsparken må sees som en del av Mjøssatsingen. Men også Prøysensatsingen rammes av kjøttøksa. Ja, ikke bare Prøysen, men hele kultursektoren, som faktisk er en av Ringsakers store skrytefaktorer, rammes.

Jeg tror det er en farlig linje. Noe av det som har imponert meg mest da jeg kom flyttende hit til Ringsaker, var det fantastiske og mangfoldige kulturlivet. Og også der har det skjedd en stor utvikling gjennom disse årene. Nye arenaer er kommet til, både i privat og kommunal regi, arenaer hvor vi, folket, får anledning til å dele kulturelle opplevelser med utøvere og andre publikummere.

Dette er med på å skape både stolthet, tilhørighet og bolyst. Og det er faktorer som ikke bør undervurderes.

Som sagt: Min uoriginale spådom er at budsjettet blir vedtatt i den formen det foreligger, og med den lille påplussingen. I tillegg ligger det en rekke reine tekstforslag på bordet. Der er usikkerheten kanskje litt større om hva som blir utfallet. For mange av forslagene handler om å be om utredning av saker.

For eksempel er det bare Senterpartiet og Ringsaklista som konkret foreslår å sette ned eiendomsskatten, riktignok med små beløp i den store sammenhengen, men likevel. Høyre på sin side nøyer seg med å ville fryse den, og be rådmannen utrede konsekvensene av å sette den ned.

Kanskje er det en liten trøst i at neste år blir det kanskje enda enklere å spå. For i onsdagens møte vil kommunestyret sannsynligvis også vedta å redusere sitt eget omfang og øke antall representanter i formannskapet.

Når en tredel av kommunestyrerepresentantene også sitter i formannskapet, da er det i alle fall klart at alle saker er avgjort før de kommer til kommunestyret. Det har det vært forbausende lite diskusjon om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags