For Cathrin (31) ble det å bære barnet et viktig steg ut av fødselsdepresjonen

Cathrin Myrvold og Anne Marthe Hagen arrangerer bæretreff for å hjelpe småbarnsforeldre.