Gå til sidens hovedinnhold

Bedrifter i Innlandet vil øke prisene

Ni av ti NHO-medlemmer i Innlandet vurderer markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Men hver fjerde bedrift i Innlandet (26 %) oppgir at knappe eller dyre innsatsfaktorer begrenser egen aktivitet.

1 av 3 bedrifter (33 %) i Innlandet oppgir at de har eller vil øke salgsprisene mer enn den generelle prisveksten. Bedriftene oppgir økte priser på innsatsvarer (83 %) og dyrere frakt (23 %) som hovedårsaker til at de vil øke prisene. Omtrent hver fjerde bedrift (26 %) oppgir at knappe eller dyre innsatsfaktorer begrenser deres egen aktivitet.

– Dette samsvarer med annen informasjon om mangel på innsatsvarer og økte råvarepriser, blant annet på trelast. En del av disse har forsøkt å bøte på dette ved å søke etter nye leverandører, sier regiondirektør i NHO-Innlandet, Jon Kristiansen, i en pressemelding.

– I bygg og anlegg-bransjen, der flest varsler økte priser, er ikke vegen for prisøkninger så lang til forbrukerne som kjøper bolig og bygger hus. Men det må presiseres at varsler om økte priser ikke behøver å bli realiteter. Dels har råvareprisveksten moderert seg i det siste og dels vil konkurransesituasjonen avgjøre om det er mulig å velte økte kostnader over i prisene, sier Kristiansen.

Markedssituasjonen fortsetter å forbedre seg

Den generelle markedssituasjonen for bedriftene i Innlandet fortsetter å bedre seg. Så sent som i april var det nesten like mange bedrifter som vurderte situasjonen som god som anså den som dårlig. Nå anser 44 prosent den som god og bare 9 prosent som dårlig. 46 prosent anser markedssituasjonen som tilfredsstillende.

Andelen bedrifter i Innlandet som har lavere omsetning enn antatt normalnivå fortsetter å falle, fra 30 prosent i august til 26 prosent i september. Bare 4 prosent av bedriftene har mer enn halvert omsetning, sammenliknet med en antatt normal. I april gjaldt dette sju ganger flere.

Både omsetning og salgspriser økte siste måned, og de langt fleste bransjer venter videre vekst framover, også i sysselsettingen. Andelen av bedriftene i Innlandet som oppgir betalingsvansker og frykter konkurs er de laveste siden vi begynte å spørre om dette for snart halvannet år siden, med henholdsvis 10 prosent og 7 prosent. For reiselivet i Innlandet er det fortsatt 1 av 4 som sier det er en reel fare for å gå konkurs.

– Selv om næringslivet i Innlandet fortsatt ikke er «friskmeldt» etter koronakrisen, og de hardest rammede bransjene fortsatt har et stykke veg å gå tilbake til en mer normal situasjon, fortsetter bedringen tross noen utfordringer som følge av den fjerde smittebølgen. Signalene fra bedriftene er at dette også omsettes i økt etterspørsel etter arbeidskraft. Den positive utviklingen i arbeidsledigheten i Innlandet bekrefter dette, avslutter Kristiansen.