Gå til sidens hovedinnhold

Bedrifter i Ringsaker tilbys egen mentor

Ringsaker kommune ønsker å styrke og videreutvikle lokalt næringsliv, og tilbyr igjen mentorstøtte til enkeltbedrifter.

– Tilbudet er åpent for alle bransjer, og retter seg mot bedrifter i planleggings- og etableringsfasen, og eksisterende bedrifter som skal gjøre nye grep for å møte framtiden. Det er en unik mulighet til å få inn den kompetansen bedriften ikke har i egne rekker, sier næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, som også er prosjektleder for mentortilbudet, i en pressemelding.

Mentorprosjektet er et samarbeid med nettverket Digital Innlandet, som består av rundt 60 IKT og kunnskapsbedrifter som på ulike måter jobber med innovasjon og digital utvikling.

33 timer med mentor

Målet er å tilføre kompetanse for en kortere periode, som gir bedriften et målrettet løft.

– Ingen er gode på alt, og derfor er det naturlig at bedrifter mangler kompetanse eller erfaring når de skal inn i en ny fase, fortsetter Karlsen.

Det tildeles 33 timer med mentorstøtte pr. bedrift, som kan benyttes i en intensiv periode eller fordeles over litt tid.

Mentor plukkes ut i etterkant av søknadsprosessen. Når behovet er synliggjort, kobles det inn rett kompetanse. Prosjektet skal være nyttig for bedriften, uten at det er krav til innovasjon. Bedriftene som søker kan ønske seg alt fra digital kompetanse til mer praktisk erfaringskompetanse, som for eksempel kan være nyttig for en ung leder.

Påmeldingsfristen er 9. mai 2021.

Mentortilbudet for et bredt næringsliv er siste del av et pilotprosjekt, der Innlandet fylkeskommune er med på finansieringssiden.