(GD): Nortura vil bruke slakterilokalene på Otta til et nytt selskap som skal foredle produkter rettet mot daglivaremarkedet.

Det bekrefter Nortura i en pressemelding tirsdag.

Allerede i forrige uke meldte GD at det kan bli minst 30 nye arbeidsplasser i lokalene på Otta. I tillegg til å lage foredlede produkter rettet mot dagligvaremarkedet er det også satt av plass til foredling av lokalmat. I tillegg vil det i kjellerlokalene bli produksjon av frossen hundemat. En medlemsbutikk og nødslakt vil fortsatt være i tilknytning til anlegget.

– Lønnsomheten for Nortura ligger som alltid i bunn, men vi er glade for at dette også kan gi nye arbeidsplasser, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Nortura melder at planene vil gi mellom 10 og 15 årsverk på kort sikt, og opp mot 25 til 40 i løpet av en femårsperiode. 14 millioner er satt av til nytt produksjonsutstyr i lokalene.

Produksjonen starter i løpet av høsten 2020 etter at omstillingen er fullført.

– Det er alltid en viss risiko ved å etablere nye produksjoner, men vi har stor tro på denne satsingen. Dette er ting som har vært jobbet med uavhengig av avviklingen av Otta, men vi ser at produksjonslokalene egner seg godt til denne virksomheten og det ligger godt plassert i forhold til råvarene og markedet, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.