7. januar møttes 25 pensjonister på Midttun på Sund. Et hyggelig sted hvor det skulle være fint og treffes i det nye året. Tirsdagstreffet på Midttun er treffstedet hvor de pleier møtes hver uke til kaffe og vafler gjennom hele året.

Her utveksles meninger og de deler sorger og gleder og samler ny energi.

Men i dag hadde flere av dem lest et intervju i Ringsaker Blad med gamledoktoren ved Tingnes legesenter, Jørgen Bjorvand. Dette skapte stor uro i forsamlingen.

«Hvordan skal det gå med helsetjenestene våre når Tingnes legesenter blir borte? Hvor skal vi få legehjelp? Finnes det leger et annet sted som har ledig kapasitet? Hvordan skal vi klare å komme til Brumunddal eller Moelv, her på Nes som det nesten bare er skolebusser? Vil NAV dekke drosjeutgiftene mine? Ei dame fortalte at en tur til Brumunddal koster ca. 700 kr en veg og drosjen må bestilles dagen i forvegen. Hva ved akutt sykdom? Noen kunne fortelle at de hadde pårørende som kanskje kunne kjøre, men finner de parkering under oppholdet?»

Bekymringene var store og mange! Noen lurte også på om fysioterapeutene skulle fortsette da det ikke er noe legesenter lengre. Flere er her til ukentlig behandling og trening. Spørsmålene var mange og bekymringene store.

Ingen kunne gi noen trøstende ord, da det så ut som om senteret allerede var i stupet. Tryggheten vaklet. «La oss få beholde legesenteret!»

Det første møtet på Tirsdagstreffen i 2020 ble ikke slik de hadde forventet. Tida gikk med til grublinger og diskusjoner. Kaffen og vaflene smakte, men det ble ikke tid til å synge en eneste sang, synge som de er så glad i.

Forsamlingen besto av menn og kvinner i alderen fra 64 år til 96 år. Dagens lyspunkt var gymnastikken under ledelse av fysioterapeut. «Nå gjelder det å passe på det en har igjen av helse, når muligheten til reparasjon blir borte!»

Det siste spørsmålet var: «Hvor er kommunen og hvor er politikerne våre?»

En tør vise til Victor Frankl: «Viljen til å ville, adler evnen til å kunne». Victor Frankl (1905-1997), professor i psykiatri fra Wien.