SMILER: Selv om hun har fått mange tøffe beskjeder prøver Bente Kindem å fokusere på det positive i hverdagen sin.
Ingunn Klævahaugen

Bente har fått den tunge kreftbeskjeden to ganger: – Jeg føler jeg har fått livet i gave

Bente Linnerud Kindem har fått diagnosen hormonfølsom brystkreft to ganger i løpet av åtte år. Med persontilpasset behandling føler hun at hun har fått livskvaliteten tilbake.
Publisert