Berteigs klage på naboen på Jessnes ble avvist

Asle og Britt Elin Berteigs klage på et tilbygg på naboeiendommen på Jessnes ble ikke tatt til følge hos Fylkesmannen i Innlandet.