(Østlendingen)

Prisen som oversikten til Statistisk sentralbyrå (SSB) er basert på, omfatter ikke avgifter eller nettleie.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) trekker fram lavere brenselspriser og høyere magasinfylling som bakgrunn for at prisene ikke nådde det nivået de lå på i fjor.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 108,8 øre per kilowattime (kWh) i årets tredje kvartal 2019. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 39 prosent, nettleien 28 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 33 prosentene.

(©NTB)