Gå til sidens hovedinnhold

– Bidra til sommerjobb for å sikre norgesferien

Det blir sommerferie i Norge i år. – Bedriftene er avhengig av arbeidskraft for å holde hjulene i gang gjennom sommeren, og de må i hovedsak klare seg med den arbeidskraften vi har i Norge, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

– Tilpassede tilskuddsordninger fra NAV vil kunne være med å sikre at bedriftene får tak i nok arbeidskraft, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet, i en pressemelding.

NHO Innlandet og NAV ønsker at ungdommer tar en sommerjobb. Dette vil gi ungdommen viktig kunnskap, samt god bakgrunn for å kunne velge et framtidig yrke. NHO Innlandet og NAV oppfordrer gjerne 16 åringer til å søke sommerjobb, og håper at bedriftene i Innlandet ser muligheter ved at 16 åringer får bygge erfaring som kan komme godt med til videre utdanning på veg inn i arbeidslivet.

Bidra til sommerjobb

I år blir sommeren som i fjor: Nordmenn må belage seg på Norgesferie. For å kunne holde hjulene i gang gjennom sommeren er bedriftene avhengig av arbeidskraft, og de må klare seg med den arbeidskraften vi har i Norge. Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan den aktuelle bedriften nå få støtte fra NAV.

– Tiltaket «Tilskudd til sommerjobb» skal bidra til at unge arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet bistand, kan få arbeidserfaring gjennom en sommerjobb. NAV trenger å få med arbeidsgivere på laget som kan tenke seg å ta imot kandidater. Ordningen innebærer at arbeidsgiver ansetter i midlertidig stilling, og får et tilskudd til lønn i inntil fire uker. Dette betyr at NAV og arbeidsgiver spleiser på lønnen i avtalt periode, sier direktør i NAV Innlandet, Bjørn Lien, og fortsetter:

– De som hadde vansker med å få jobb på egen hånd før koronaen, har nå fått en lengre veg inn i arbeidsmarkedet. Dette kan for eksempel være personer som har falt ut, eller ikke fullført videregående skole, mangler arbeidserfaring, har språkutfordringer eller står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. I denne situasjonen er det viktigere enn noen gang å øke innsatsen for å hindre utenforskap og inkludere flest mulig i arbeidslivet, forklarer Lien.

Første møte med arbeidslivet

Ofte er en sommerjobb det første møte med arbeidslivet. Derfor er det viktig at ungdommene får sjansen til å prøve seg i arbeidslivet så tidlig som mulig. En sommerjobb kan også gi ungdommen verdifull innsikt og bidra til å kunne bli bedre kjent med egne preferanser. Arbeidsgivere ser også at ungdommen som velger sommerjobb har vært aktiv og synliggjør at de har kapasitet.

– I år må alle til pumpene. Tiltaket fra NAV er en ypperlig anledning for både bedrifter og potensielle arbeidssøkende å gripe muligheten, sier Kristiansen.

Muligheter for erfaring

I Innlandet er det om lag 9 500 arbeidsledige akkurat nå. 1/3 av dem er under 30 år. Det betyr at på den ene siden er det en krevende sommer, ettersom det er mange som trenger jobb. Innenfor hotell, restaurant og servering er arbeidsledigheten også nå størst. Samtidig er det et stort behov for arbeidskraft for å kunne holde hjulene i gang gjennom sommeren når samfunnet er på veg til å åpne.

– Det vil bli Norgesferie i år som i fjor, og Innlandet har et stort behov for arbeidskraft for å holde hjulene i gang gjennom sommeren. Unge har også vært særlig hardt rammet av ledigheten under koronapandemien. Å få mulighet til å bygge erfaring i en bedrift vil være gull verdt, avslutter Kristiansen.