Bygger håp i Afrika

Med hjelp fra Brumunddal: Ikusasa elihle – A bright future – barnehagen Brumunddal Rotary har støttet Barnehagen i Transkei i UGU District i Sør-Natal i Sør-Afrika sto ferdig i april i år. Nå gjenstår arbeidet med å opparbeide lekeområdet ute og sette opp gjerdet rundt. Snart vil den ta imot 40 barn i alderen 2-5/6 år. Avtalen mellom Impande og rotaryklubben lyder på kr 80.000. Prisen på barnehagen har blitt noe dyrere på grunn av nye offentlige krav til areal og inflasjon.

Med hjelp fra Brumunddal: Ikusasa elihle – A bright future – barnehagen Brumunddal Rotary har støttet Barnehagen i Transkei i UGU District i Sør-Natal i Sør-Afrika sto ferdig i april i år. Nå gjenstår arbeidet med å opparbeide lekeområdet ute og sette opp gjerdet rundt. Snart vil den ta imot 40 barn i alderen 2-5/6 år. Avtalen mellom Impande og rotaryklubben lyder på kr 80.000. Prisen på barnehagen har blitt noe dyrere på grunn av nye offentlige krav til areal og inflasjon.

Artikkelen er over 2 år gammel

Brumunddal Rotary har inngått avtale med Impande Foundation Norway om å bidra med kr 80.000 i 2018 til bygging av en barnehage i UGU Distriktet i Sør-Natal i Sør-Afrika.

DEL

Barnehagen sto ferdig i april i år, og den vil snart ta imot 40 barn i alderen 2–6 år.

Dette vil bli et godt tilbud til disse barna med et håp om en lysere framtid, forteller Rune Glomseth som er president i Brumunddal Rotary

I samspill

Brumunddal Rotary har 43 medlemmer fra Brumunddal og omland. De har også tidligere støttet internasjonalt humanitært prosjekt. Klubben har nå inngått et samarbeid med Impande Foundation Norway som er en stiftelse som driver humanitært arbeid først og fremst rettet mot barn fra svært fattige og sårbare forhold i Sør-Afrika.

– Støtten på kr 80.000 i 2018 vil gå til bygging av en barnehage for ca. 40 barn i alderen 2–6 år, forteller Glomseth.

Impande fokuserer på å støtte og stimulere barn og unges vekst og utvikling. Dette gjøres gjennom bygging av barnehager, og støtte til skoler og utdanning. Videre har Impande bidratt til etablering av et senter for voldsutsatte kvinner og barn. – Impande har også etablert flere drop-in-sentre for barn som er «til overs». Barnehager og drop-in-sentrene er den beste måten å sikre og hjelp barn. Impande samarbeider blant annet med flere andre Rotaryklubben i Norge, næringsliv og skoler

– Brumunddal Rotary ser et stort behov for humanitær hjelp til den fattige tredjedel av befolkningen i Sør-Afrika. Klubben ser det som spesielt viktig å bidra til å støtte prosjekter som kan bidra til å hjelpe og trygge sårbare barn samt å bidra til en bedre framtid for noen barn. På denne bakgrunn ønsker klubben å støtte byggingen av en barnehage, en crech som de kalles lokalt, forklarer Glomseth.

Stiftelsen Impande startet sitt arbeid i Sør-Afrika i 2006. Den første barnehagen ble åpnet i påsken 2009. Siden har stiftelsen realisert ca. 45 store og mindre prosjekter som barnehager, drop-in-sentre, støtte til skoler, herunder samarbeidsprosjekter med videregående skoler og andre prosjekter. Mer enn 2.500 barn har i denne perioden gått i barnehager som er opprettet av stiftelsen i samarbeid med lokale myndigheter.

Fattigdom og usle kår

UGU distriktet har 720.000 innbyggere, hvorav 50 prosent er under 20 år. Området er det i Sør-Afrika som er hardest rammet av hiv/AIDS epidemien. UGU distriktet har få og svakt utbygde offentlige institusjoner. De sentrale Sør Afrikanske myndighetene forlot dette området i Apartheid-tiden og overlot det til lokale høvdinger. Fattigdom og arbeidsløshet er svært utbredt. Familiestrukturene har raknet. Der fedrene ikke er døde av hiv/Aids, er de fraværende store deler av året fordi de jobber langt borte fra familiene.

– I dette området er det utbredt at barn føder barn. Skoleresultatene blant skoleelevene i disse områdene er dårligst i verden, spesielt i matematikk. Det siste året har det kommet ut mange rapporter som med klare ord uttrykker at mange skoler i Sør-Afrika fungerer på et nivå som kan betegnes som en kulturell katastrofe.

Det vektlegges en lokal forankring hos menneskene som bor i områdene der barnehager bygges, se bildet av et folkemøte der folk informeres om byggingen av barnehagen Brumunddal Rotary støtter. Ingen prosjekter blir påbegynt før de er sikret driftsstøtte fra lokale myndigheter.

– Driftsmåten er meget effektiv med lave administrasjonsutgifter, det vil si at ca. 97 prosent av innsamlede midler går direkte til humanitær og konkret hjelp. Impande har et profesjonelt uteapparat som følger opp alle de prosjekter de etablerer, understreker Glomseth.

Artikkeltags