Hvorfor skal alt være økonomisk lønnsomt?

Har det noen gang vært lønnsomt å drive helsevesen, skoler?

Leser at Sykehuset innlandet sliter med økonomien, men at alle andre «går med overskudd».

Det meste den blå regjeringen har gjort, de siste 8 åra, baserer seg på markedstenkning, som om vår helse og våre barn på skole, er en vanlige handelsvarer.

Vi må snarest mulig bort fra dette styringssystemet.

Denne tankegangen gjør også at lokale verdier blir satt i spill.

Selvsagt er det, på kort sikt, mest økonomisk lønnsomt å drive færrest mulig sykehjem og skoler.

Det er ikke dermed sagt at vi tar vare på de riktige verdiene i samfunnet både på kort og lang sikt.

Det må koste litt å ta vare på verdier som er opparbeidet gjennom mange generasjoner.

Hva har tidligere generasjoner bygd opp, som vi ikke må bryte ned?

Alle nærskolene i Nordre er unike enheter som er tett knyttet opp til alle andre aktiviteter i bygda.

Hva svarer du, når du blir bestefar eller bestemor, når ditt barnebarn, om noen år, eller kanskje allerede neste år, spør deg hvorfor du ville at skolene skulle legges ned?

Hva svarer du da, som bestefar eller bestemor, når det viser seg at du overså de viktige verdiene nærskolene hadde? Da vil du angre på, at du ikke satte deg bedre inn i disse barnas og familienes situasjon.

La oss komme bort fra den ensidige økonomiske tankegangen om bare kompakt stedsutvikling.

Ringsaker kommune er unik med ca. 50 % av befolkningen som bor på bygda. Vi må lytte til HELE befolkningen.

Vi sparer klima og miljø best ved å ta vare på NÆRSKOLEN, og bygge videre på de unike verdier de alle har.

Lykke til med valget i høst!