Butikkenes forbruksfest i november har like store utslipp som 235 000 flyreiser mellom Oslo-New York.

Vi nordmenn er allerede i verdenstoppen av overforbruk. De aller fleste av oss har mer enn nok klær, elektronikk og utstyr fra før. Ikke alle av oss, men de fleste. Likevel blir vi stadig bombardert av kunstig lave priser og glorete reklamer for å skaffe oss mer ting vi ikke trenger. Nå er butikkenes kjøpefest her igjen og ifølge Virke vil vi kjøpe varer for over 16 milliarder kroner i løpet av Black Week. Det er dårlig nytt for klimaet.

Utslippene fra alt vi kjøper denne svarte uken gir nemlig et like høyt klimautslipp som 235 000 turer fra Oslo til New York, ifølge en beregning «Framtiden i våre hender» har gjort. Det tilsvarer nesten 70 prosent av Norges totale utslippskutt i fjor.

Når vi vet hvor vanskelig det er å få på plass politiske tiltak for å kutte Norges klimautslipp, er det sjokkerende å se hvordan hardt tilkjempede klimakutt nulles ut av noen ukers overforbruk i november og desember.

Det sier seg selv at dette overforbruket kan ikke fortsette om verden skal nå klimamålene. Men da trengs politiske grep.

Å gå fra dagens overforbruk av ting vi egentlig ikke har behov for, til en sirkulær økonomi som tar vare på ressursene våre, skjer ikke over natta. Vi mener priskutt og utslippskutt burde gå hånd i hånd. Myndighetene må ta grep for at reparasjon, bruktkjøp og andre sirkulære tiltak blir billigere. De bør gjøre endringer i skatt- og avgiftssystemet slik at det lønner seg med nye forretningsmodeller, og de bør regulere reklamen folk utsettes for.

Om bare politikerne ivret like mye for dette, som handelsstanden ivrer for Black Week, ville vi tatt et godt steg mot et mer sirkulært samfunn.