Forbereder tredje byggetrinn med rundt 30 boenheter langs Strandvegen

Planer om blokker og rekkehus i prosjektet Verven 2 er nå ute til høring. Det er det tredje byggetrinnet i prosjektet med til sammen rundt 140 boenheter mellom E6 og Mjøsa i Brumunddal.