Det er en mann som har kjøpt Staur gård

Tirsdag ettermiddag var det budkrig på Staur gård ved Mjøsas bredd. Nå er den historiske landbrukseiendommen i Stange solgt for 61 millioner kroner.