Får bygge 360 kvadratmeter stort og 7,5 meter høyt hus på Jessnesstranda

Kommunestyret godkjente onsdag at Monica Haugan får bygge det planlagte huset på 360 kvadratmeter med en mønehøyde på 7,5 meter på Jessnesstranda.