Rådmannen foreslår at kommunen kjøper huset til Magne ved Rudshøgda

Ringsaksokning får en ny kommunal veg og et nytt vegkryss tett på husveggen, og kommunestyret ba om en vurdering av innløsning av eiendommen. Nå innstiller rådmannen på at kommunen blar opp.

Artikkeltags