Ingen ny utredning på Brøttum nå - ber om lokale innspill til basseng

Administrasjonen i Ringsaker kommune vil ikke gjøre noen nye utredninger på Brøttum før politikerne ber om det.